“Door de actie is het gemeentehuis de mensen iets gaan schelen; ze zijn het mooi gaan vinden.” Bibliotheekvoorzitter Adri Damen in ‘Verzet redt lelijke bouw’, Binnenlands Bestuur, april 2016, p.20-21. Lees verder in download...

 

 

 

“Maar mij hoor je niet klagen.” Bestuursvoorzitter Jan Jenneskens van de Dynamiek Scholengroep, met een overschot van bijna een op de vijf klaslokalen, in ‘Lang leve de leegstand’, Binnenlands Bestuur, juli 2015, p.22-24. Lees verder in download...

  

 

“De wereld is veranderd, het zijn de verkeerde plannen voor deze tijd.’’ Gelders gedeputeerde Josan Meijers in ‘Botsende visies op grootschalige detailhandel’, ROmagazine, maart 2015. Lees het interview...

 

 

 

 

n

“(…) dit is nu juist iets (…) waarmee leed op ander gebied te verzachten is." Kwartiermaker Gavin van Osnabrugge in ‘Eerste regionaal vastgoedbedrijf’, Binnenlands Bestuur, november 2014, p.30-33. Lees verder in download...

 

 

 

“De tweede bank voelde aan dat dit geen standaardverhaal was.” Maria Roosen, bewoner van een voormalige kazernekeuken, in ‘We hebben er uiteindelijk toch maar een coach bijgehaald’, tien interviews in het voorjaar, Gelderland anders, maart 2014. Lees het interview…

 

 

12.000 woningen moest het nieuwe Nijmeegse stadsdeel Waalsprong gaan tellen. Er staat nog maar een kwart. Huiver mee met de wethouder in crisistijd. In: ‘Ik niet, dan jij ook niet’, Binnenlands Bestuur, juni 2013, p. 32-33. Lees verder in download...

 

 

 

“Projectontwikkelaars brengen minstens in rekening wat er aan bouwkosten gecalculeerd wordt, terwijl wij dik onder de calculatie bleven.” Wethouder Marisa Kes (Edam-Volendam) in Hoezo crisis in de woningbouw?, Provincie Gelderland, juni 2012. Lees verder in download...

 

“We wilden hoe dan ook voorkómen dat delen van steden en dorpen leeg zouden komen te staan.” Ambtenaar Carla Snels (Aalten) in ‘Zoeken naar leegstand’, Thuis in wonen, Provincie Gelderland, december 2011, p. 6-7. 

Lees verder in download… 

 

 

 

"Ik moet (...) om de haverklap gesprekken voeren met corporaties en projectontwikkelaars, om ze aan te sporen nou eens te beginnen aan een project.” Wethouder Geert Snijders (’s-Hertogenbosch) in ‘Ook een nieuw centrum heeft levendigheid nodig’, Brabant Magazine, maart 2010, p. 22-25. Lees verder in download…

 

De bevindingen in dit rapport illustreren tegelijkertijd dat zandwinning, die vaak als negatief of bedreigend ervaren wordt, nieuwe kansen biedt. Eindevaluatie Kraaijenbergse Plassen, Zandwinning in de gemeente Cuijk, Provincie Brabant, juni 2009, p.128-136. Lees verder in download…

 

"Waarom telkens weer ‘cultuurlandschap afpikken’ voor nieuwe woningen? Waarom niet ‘inbreien’ in de stad? Ruimte zat." Deelnemer aan ‘Ontwerpatelier BrabantStad’, Van mozaïek naar regenboog, BrabantStad, september 2006. Lees verder in download…

 

 

"Er bestaat nauwelijks of geen verband tussen bevolkingsgroei en economische voorspoed." Onderzoeker Wim Derks in ‘Waarheen met Parkstad Limburg?’, Geografie, maart 2005, p.21-25. Lees verder in download…

 

 

 

De commissie concludeert dat de ruimtelijke ordening ‘zoals we die meer dan een eeuw hebben gekend’ niet meer werkt in de huidige samenleving. Uit: ‘Nieuwe manier van werken vraagt om lef’, Provincies.nl, oktober 2003, p.24-25. Lees verder in download…

 

 

  • wonen
  • krimp
  • landschap
  • water
  • bedrijventerreinen
  • leegstand